bảo tồn biển

Vòng lặp cácbon điôxit trong đại dương

5 / 5 ( 2 votes ) Các đại dương rất hấp thụ carbon dioxide (CO2) từ không khí, nhưng khi nước sâu của chúng được đưa lên bề mặt, bản thân đại dương có thể là nguồn gây ra hiện tượng khí nhà kính phổ biến này. Các mô hình gió cùng với vòng […]

21 March, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường

Khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở Nam Cực được thành lập

5 / 5 ( 1 vote ) Sau nhiều năm đàm phán, các quốc gia đã đạt được một thỏa thuận thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở biển Ross, Nam Cực. Hai mươi bốn quốc gia và Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận nhất trí tại Hội nghị quốc tế […]

1 November, 2016 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường