công cụ quản lý

Mô hình quản lý môi trường địa phương

5 / 5 ( 1 vote ) 1- Nhận thức chung về kiểm soát môi trường địa phương. Trong hệ thống thị trường thường hoạt động kém hiệu quả đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, nghĩa là không mang lại kết quả hữu hiệu về xã hội. Vì vậy, Nhà nước cần […]

23 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Văn bản tài liệu

Vai trò của khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Duy Hùng, Vũ Hồng Diệp Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Khoa học và công nghệ trong thời đại ngày nay có vai trò to lớn trong việc hình thành nền “kinh tế tri thức”, phát triển hàm lượng trí tuệ […]

29 October, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Tin trong nước, Tin tức môi trường