giếng đào

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng giếng đào đơn giản

5 / 5 ( 1 vote ) Giếng đào là giếng được đào sâu xuống đất để khai thác nước ngầm nông. Đây là nguồn cấp nước phổ biến ở nông thôn Việt Nam, áp dụng cho vùng có nguồn nước mặt nông, nằm dưới mặt đất 5 – 10m. Nguồn nước này có nhiều […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp