hình thức giáo dục môi trường

Phương pháp và hình thức Giáo dục môi trường

Việc giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) thường được tích hợp qua nội dung của một số môn học, trong đó có môn Địa lí. Do đó, để việc giáo dục có hiệu quả, không khiên cưỡng, GV cần căn cứ vào nội dung của các bài học cụ thể,  lựa chọn một số […]

23 December, 2015 Posted in Giáo dục môi trường, Sinh thái & giáo dục