Học bổng Môi trường

HỌC BỔNG dành cho các bạn học sinh, sinh viên, và những bạn đã hòan thành chương trình đại học, muốn học lên Thạc sĩ hay Tiến sĩ,… trên cả nước Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) Hiện tổ chức World Climate Change Challenge – WCCC đang có chương trình về HỌC BỔNG dành cho các bạn học sinh, sinh viên, và những bạn đã hòan thành chương trình đại học, muốn học lên Thạc sĩ hay Tiến sĩ,… trên cả nước Việt Nam. Học […]

24 February, 2016 Posted in Khác, Thông tin Việc làm

Học bổng Tiến sĩ – Viện Đại học Khoa học và Công nghệ Tự nhiên – Đại học Kanazawa 2016

5 / 5 ( 1 vote ) HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN Cho chương trình tiến sĩ giáo dục hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững của Trường Đại học Kanazawa – Nhật Bản Viện Đại học Khoa học và Công nghệ Tự nhiên – Đại học Kanazawa thông báo chương trình học Tiến sĩ […]

22 December, 2015 Posted in Khác, Thông tin Việc làm