kỹ thuật môi trường

Hướng dẫn xử lý Asen trong nước ô nhiễm bằng quá trình lọc sinh học

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Dụng cụ – Máy hấp thụ nguyên tử AAS – 6800 (Shimadzu, Japan). – Máy khuấy điều chỉnh được tốc độ Jar test JLT6 – Ý. – Kit thử asen: Arsen – Test (Merck, Đức). – Máy đo pH, DO, ORP, EC . – Các bình tam […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Các bước phân tích N-NO3-

5 / 5 ( 1 vote ) a/ Nguyên tắc : Phản  ứng giữa nitrat và brucide ở pH= 2-3 tạo thành dung dịch có màu vàng. Đo màu ở bước sóng 415 nm.   b/ Chuẩn bị thuốc thử :  Hòa tan 1g Brucide (C23H26O4N2)2. H2SO4.7H2O) + 0,1g Axit sulfanil (H2NC6H4SO3H) + 3ml HCl […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

3.3 / 5 ( 3 votes ) I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá tác động môi trường nhà máy luyện và cán thép

3 / 5 ( 2 votes ) 1. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng của dự án 1.1. Các tác động do giải phóng mặt bằng Giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án là giai đoạn gây tác động lớn đến môi trường khu vực. Tuy nhiên, […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Nguyên tắc hoạt động của thiết bị xử lý bụi và khí thải

5 / 5 ( 2 votes ) Khí bẩn được thổi từ dưới lên theo chiều đi ra từ lò hơi, phân bố đều trong thiết bị, nước cùng các chất hấp thụ nhờ các ống dẫn phun từ trên xuống dưới. Bụi do dính nước, tích tụ xuống dưới đáy thiết bị, được xả […]

26 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Công nghệ môi trường, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Khí thải, Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn phân tích COD

4.3 / 5 ( 6 votes ) 1. Phạm vi Quy trình này quy định phương pháp xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) của nước. Quy trỡnh này áp dụng cho các loại nước có giá trị COD từ 5 mg/l đến 700 mg/l. Hàm lượng clorua không được vượt quá 500 mg/l. […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích BOD

2.7 / 5 ( 7 votes ) 1.Giới thiệu chung BOD (Biochemical Oxygen Demand) được hiểu là nhu cầu oxy hóa sinh hóa, có liên quan trưc tiếp đến hàm lượng chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học được có trong mẫu nước thải. BOD được đo bằng lượng oxy bị tiêu thụ […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Phân tích và thí nghiệm môi trường, Quan trắc môi trường

Đặc tính một số môi trường phân lập và chuẩn đoán vi khuẩn gây bệnh

3.5 / 5 ( 6 votes ) Trong phòng thí nghiệm y tế, để phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh cần phải sử dụng đến nhiều loại môi trường nuôi cấy và hoá chất thích hợp cho một số thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm sinh hoá. Bên cạnh đó, việc […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Chôn lấp rác thải ở Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) Ở Việt Nam những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên trầm trọng và phổ biến dẫn tới suy thoái môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn lượng chất thải rắn và nước thải ngày […]

26 October, 2015 Posted in Tin trong nước, Tin tức môi trường