lưu trữ năng lượng

New York thiết lập mục tiêu lưu trữ năng lượng mới

5 / 5 ( 2 votes ) Cơ quan Lập pháp Bang New York gần đây đã thông qua dự luật thiết lập một chương trình triển khai lưu trữ năng lượng, bao gồm mục tiêu lưu giữ năng lượng cho năm 2030. Dự luật, được tài trợ bởi Nữ Dân Biểu Amy Paulin và […]

7 July, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường