nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học

5 / 5 ( 7 votes ) Thuyết minh quy trình công nghệ: Nước thải đươc gom về hồ Biogas, tại dây quá trình lên men kị khí diễn ra, các vi sinh vật kị khí sử dụng hàm lượng hữu cơ dồi dào trong nước thải để sinh trưởng và phát triển, sản phẩm […]

24 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi

5 / 5 ( 1 vote ) 1 Kĩ thuật yếm khí Nước thải chăn nuôi thuộc loại giàu SS, COD, N, P, vì vậy để xử lý nước thải chăn nuôi kĩ thuật yếm khí luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Cũng như các quá trình sinh học khác, quá trình xử lý […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp