Phương pháp ĐTM

Tác động môi trường từ hoạt động của đập thủy điện

GIỚI THIỆU CHUNG Hệ thống sông ngòi nước ta có nhiều tiềm năng về thuỷ điện cần được khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu dùng điện ngày càng tăng và góp phần thực hiện chiến lược phát triển điện năng của Việt Nam. Việc xây dựng công trình xây dựng công trình thuỷ điện […]

27 October, 2015 Posted in Chưa được phân loại, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động của nhà maý nhiệt điện (than và dầu) đến Môi Trường

Tác động đến môi trường nước : Giai đoạn thi công: Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước mưa chẩy tràn trên bề mặt công trường xây dựng. – Do tập trung nhiều công nhân xây dựng nên lượng nước thải […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Báo cáo đánh giá tác động môi trường “dự án khai thác mỏ sét xi măng”

Để đánh giá tác động của việc thực hiện dự án, chia ra làm 2 giai đoạn: – Giai đoạn 1: giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục cơ bản của mỏ. – Giai đoạn 2: Dự án đi vào khai thác. Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành