thế giới với động đất và sóng thần

Thế giới với động đất và sóng thần

5 / 5 ( 1 vote ) Nhiều năm gần đây thế giới ghi nhận nhiều trận động đất và sóng thần, có nơi thì chỉ diễn ra có động đất nhưng có nơi lại bị kết hợp cả động đất và sóng thần. Liệu động đất và sóng thần có mối liên hệ gì […]

9 December, 2016 Posted in Biến đổi khí hậu, Tin quốc tế