Văn Hữu Tập

Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Email: vanhuutap@gmail.com. https://scholar.google.com/citations?user=xmPdENAAAAAJ&hl=en

Hướng dẫn phân tích xác định khí Hydro Sunfua (H2S)

I. Nguyên tắc: Hơi H2S được hấp thụ vào dung dịch cadimi sulfat cho tác dụng với dung dịch p – amino Sản phẩm tạo thành pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau đó dùng phương pháp so màu để […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích khí sunfua dioxit (SO2) trong mẫu khí

I. Nguyên tắc: Khí sunfua dioxyt được hấp thụ vào dung dịch Tetraclorua thủyngân tạo thành Dicloro sunfit thuỷ ngân theo công thức: Sản phẩm tạo thành cho tác dụng với pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau đó dùng […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

I. Nguyên tắc: Phương pháp so màu dựa trên phản ứng của axit Nitơ (HNO2) với thuốc thử Griess-Ilesvay cho một hợp chất màu hồng. Khí NO2 được hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau đó thêm CH3COOH để chuyển thành HNO2 theo phản ứng: Axit Nitơrơ tác dụng với axit Sunfanilic và – Naphtylamin […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe con người

Bụi có kích thước tử 0,1 – 2000 µm thải ra trong quá trình đập, nghiền, nổ, mài, khoan… các chất rắn như đá, quặng, than, kim loại… Một số bụi có dạng sợi như gốc hoá học, thực vật hoặc khoáng vật. Các bụi lớn, nặng thường lắng đọng do trọng lực, các bụi […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

Sự phát triển công nghệ xử lý nước thải ở Việt Nam trong những năm qua

Công nghệ và kỹ thuật: Các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam có nhiều loại, nhiều cấp khác nhau (về qui mô dân số, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội). Các đô thị và khu công nghiệp cũ, cải tạo và nâng cấp những công trình có sẵn, phát huy […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Tin trong nước, Tin tức môi trường

Ô nhiễm môi trường từ nước thải giết mổ gia súc

Tính đến khoảng cuối năm 2015 cả nước có khoảng gần 35.000 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phần lớn các điểm giết mổ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y, chỉ có khoảng 35% điểm giết mổ được kiểm soát. Theo Cục Thú y, hiện nay tại […]

3 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Công nghệ xử lý nước thải từ sản xuất phân bón

Nước thải của ngành công nghiệp phân bón hóa học bị ô nhiễm bởi các nguồn khác nhau và có đặc tính khác nhau. Để đảm bảo tính kinh tế cho việc xử lý nước thải cần phân luồng dòng thải và xử lý riêng, đặc biệt đối với những dòng có hàm lượng chất […]

24 March, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp màng vi sinh tầng chuyển động

Nước thải được xử lý theo kỹ thuật “Màng vi sinh tầng chuyển động”  với hiệu quả cao, đạt các tiêu chuẩn qui định. Nước thải được xử lý bằng phương pháp vi sinh tại thiết bị 1 và thiết bị 2. Nước thải sau xử lý vi sinh được lọc qua lớp vật liệu […]

24 March, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Các lợi ích chính của cây phân xanh trong trồng rau hữu cơ

Các cây phân xanh được trồng đặc biệt để hòa hợp vào đất làm tăng cường sức khỏe (độ tốt) của đất. Các cây phân xanh đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất rau. Các lợi ích chính của cây phân xanh là: • Duy trì và cải thiện cơ cấu đất cho loại […]

23 March, 2017 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh, Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Vòng lặp cácbon điôxit trong đại dương

Các đại dương rất hấp thụ carbon dioxide (CO2) từ không khí, nhưng khi nước sâu của chúng được đưa lên bề mặt, bản thân đại dương có thể là nguồn gây ra hiện tượng khí nhà kính phổ biến này. Các mô hình gió cùng với vòng quay của trái đất làm cho nước […]

21 March, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường