Môi trường Việt Nam là website được thành lập dựa trên ý tưởng của Mr. Vũ Thành Lâm và các bạn bè đồng nghiệp Khóa 42 (K42) Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm chia sẻ miễn phí kiến thức về Môi trường cho cộng đồng quan tâm đến bảo vệ môi trường và phát triển ngành môi trường ở Việt Nam. Website này cũng chia sẻ những kiến thức cơ bản về môi trường cho sinh viên ngành môi trường ở Việt Nam.
Các thành viên tham gia hiện nay:

 1. Nguyễn Viết Khoa – Tiến sĩ Môi trường, Trưởng phòng Đào tạo và Huấn luyện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD). Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 2. Phùng Mỹ Trung – Cục Hải Quan Đồng Nai – Giải Nhất trí tuệ Việt Nam năm 2000 – website: http://www.vncreatures.net Tra cứu Sinh vật Rừng Việt Nam. Tham gia tư vấn định hướng nội dung website.
 3. Dương Thành Nam – Tiến sĩ Môi trường, Trưởng phòng kiểm chuẩn thiết bị – Trung tâm Quan trắc môi trường. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 4. Phạm Thị Hải Thịnh – Thạc sĩ Môi trường, Cán bộ Viện công nghệ môi trường Việt Nam. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 5. Phạm Thị Tố Oanh – Tiến sĩ Môi trường, Tổng giám đốc, Trung tâm các chương trình kinh tế xã hội, Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 6. Văn Hữu Tập – Tiến sĩ Môi trường, Trưởng bộ môn Công nghệ Môi trường – Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 7. Phan Minh Hoa – Thạc sĩ Môi trường – Cán bộ công tác tại Viện khoa học Cộng nghệ Môi trường Việt Nam -Phòng triển khai dự án – Trung tâm Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường Giao thông Vận tải. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 8. Trần Thị Kim Hoàn –  Cán bộ dự án thuộc Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 9. Lê Thành Long – Cán bộ công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 10. Lê Anh Tâncập nhật thông tin. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 11. Ngô Đăng Trí – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 12. Nguyễn Ngọc Tú – Bộ môn Công nghệ Môi trường – khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 13. Nguyễn Đức Nghĩa – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hành Tinh Xanh – Website: http://hanhtinhxanh.com.vn/. Tham gia website với vai trò Cộng tác viên.
 14. Lưu Đức Dũng – Thạc sỹ Công nghệ Thông tin, IT Group Leader, Phòng Công nghệ Thông tin, Công ty Honda Vietnam. Tư vấn triển khai Website.
 15. Vũ Thành Lâm – Cử nhân Công nghệ Sinh học – phụ trách kỹ thuật chính, Global Moderator của diễn đàn Joomla Việt Nam, Administrator của diễn đàn Thế Giới SEO Việt Nam. Liên hệ: http://designforjoomla.com/contact/

Thông tin chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn cập nhật, rất mong nhận được sự góp ý.