Bài báo nghiên cứu về môi trường

KNOWLEDGE SHARING OF PUBLISHING SCIENTIFIC JOURNALS: SOME EXPERICENCES AND TIPS

Mọi người tải về tại đây: Click vào link phía dưới để tải về máy kinh nghiem dang bao bao quoc te-INASP   Mọi người tải về tại đây: kinh nghiem dang bao bao quoc te-INASP

4 November, 2017 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Văn bản tài liệu

Nghiên cứu khả năng cắt giảm khí nhà kính từ các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Huế

TS. Nghiêm Vân Khanh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội TÓM TẮT Việt Nam là một trong số nhiều nước đang phát triển có hệ thống quản lý chất thải rắn chưa bảo đảm phân loại tại nguồn, công nghệ xử lý chất thải rắn còn đơn giản, chủ yếu là sử dụng các […]

27 February, 2017 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Chưa được phân loại, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu

Đánh giá công tác quản lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

I. MỞ ĐẦU Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, hệ thống các cơ sở […]

19 August, 2016 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sức khỏe và môi trường, Văn bản tài liệu

Nghiên cứu xác định yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ phát triển bền vững hệ sinh thái

NCS. Thân Văn Đón(1), TS. Tống Ngọc Thanh(2) PGS.TS. Lã Thanh Hà(3) Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường TÓM TẮT Để đảm bảo nước cho […]

29 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên nước, Văn bản tài liệu

Cơ sở lý luận phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện – nghiên cứu tại huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. NCS. Nguyễn Huy Anh Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế   TÓM TẮT Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện và kết quả nghiên cứu điển hình tại địa bàn huyện Phú Lộc, […]

26 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Quan trắc POP trong biển ven bờ Việt Nam và một số kết quả hiện trạng ô nhiễm Polychlorinated Biphenyl (pcbs) ven bờ đông bắc và châu thổ sông hồng

MORNITORING POP IN COASTAL VIETNAM AND SOME RESULTS OF POLYCHLORINATEDBIPHENYL (PCBs) POLLUTION STATUS IN THE NORTHEAST COASTAL REGION AND RED RIVER DELTA, VIETNAM Duong Thanh Nghi1) , Tran Duc Thanh1) , Do Quang Huy2) 1) Institute of Marine Environment and Resources-VAST; 2) Hanoi University of Science, VNU Hanoi ABSTRACT: The persistence organic pollutants of PCB […]

20 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Mô hình sử dụng chất thải công nghiệp làm nhiên liệu thay thế tại tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Ths. Hoàng Quốc Trọng1, PGS. TS. Phạm Gia Điền1, Ks. Nguyễn Thị Thanh Hà1. Ks. Giang Thế Việt2 1Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng CCID – Tổng Công ty công nghiệp xi măng […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động điều tra/nghiên cứu cơ bản tài nguyên môi trường biển Việt Nam: triển vọng và thách thức

TS. Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường 125 Trung Kính, Hà Nội   TÓM TẮT Trong bài báo này tác giả tóm tắt tình hình điều tra/nghiên cứu cơ bản biển của thế giới và Việt Nam, phân tích lý do và sự cần thiết […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên nước, Văn bản tài liệu

Nghiên cứu xử lý NH3 trong không khí chuồng chăn nuôi lợn bằng dung dịch siêu oxy hóa

ThS. Trần Mạnh Hải*1, CN. Trần Đức Dự1, PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu1 1 Viện Công nghệ môi trường- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nhà A30, số 18- Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội *Email: haitm.iet@gmail.com TÓM TẮT Chất thải chăn nuôi gia súc toàn cầu tạo ra chiếm tới […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Nghiên cứu xử lý nâng cao nước thải hầm lò mỏ than để tái sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Trần Đức Hạ(1), Trần Hoàng Anh(2),Trần Đức Minh Hải(3) (1),(3). Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng; (2). Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh  E.mail: tranducha53@gmail.comhatd@nuce.edu.vn TÓM TẮT Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân mỏ rất lớn. Trong khi đó một lượng lớn nước thải hầm lò có […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu