Văn bản tài liệu

Cơ chế oxi hóa các chất hữu cơ của ozone

4.5 / 5 ( 2 votes ) Ozon (O3) là một tác nhân oxi hoá mạnh với thế oxi hoá là 2,07V [44], ozon có thể xảy ra phản ứng oxi hoá với nhiều chất hữu cơ, các chất vô cơ trong nước, có thể làm sạch nước thải khỏi phenol, sản phẩm dầu mỏ, […]

30 November, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Hấp phụ trong xử lý nước và nước thải

4.8 / 5 ( 6 votes ) Hấp phụ là quá trình hút các phân tử khí, hơi hoặc các phân tử, ion của chất tan lên bề mặt phân chia pha. Bề mặt chia pha có thể là lỏng – rắn, khí – lỏng, khí – rắn. Chất mà trên bề mặt của nó […]

9 November, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu

QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

5 / 5 ( 1 vote ) QCVN 09 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM National technical regulation on underground water quality Lời nói đầu QCVN 09 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ […]

6 November, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

5 / 5 ( 1 vote ) Lời nói đầu:  QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  05/2009/TT – BYT ngày 17 tháng  6 năm 2009. PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy […]

5 November, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt

3 / 5 ( 2 votes ) QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality 1. QUY Đ ỊNH CHUNG 1.1. Ph ạm vi áp dụng 1.1.1. Quy chu ẩn n ày quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng n ước mặt. […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

QCVN 02:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

5 / 5 ( 1 vote ) 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông s ố ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Xử lý khí thải bãi rác

3 / 5 ( 2 votes ) 1. Nguồn gốc hình thành khí thải bãi chôn lấp Khí bãi chôn lấp (thường được gọi là khí “biogas” hay khí sinh học) là một trong nhiều sản phẩm được sinh ra từ quá trình phân hủy sinh học các thành phần hữu cơ trong chất thải […]

28 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Khí thải, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn

5 / 5 ( 1 vote ) Có ba quy trình vận hành cơ bản, mỗi quy trình có thể thay đổi phụ thuộc vào hai phương pháp chôn lấp cơ bản (phương pháp đào rãnh và phương pháp trải trên bề mặt), đó là: 1) chuẩn bị nơi chôn lấp, 2) xe vận chuyển […]

28 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn xây xây dựng lớp che phủ hàng ngày, trung gian, và cuối cùng ô chôn lấp rác

5 / 5 ( 2 votes ) Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hiện đại bao gồm các hệ thống che phủ phủ kín trên rác thải để kiểm soát các vấn đề khó chịu do chôn lấp gây ra, để bảo vệ môi trường, và để bảo vệ sức khoẻ, an toàn của […]

27 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn thiết kế xây dựng ô chôn lấp rác

5 / 5 ( 1 vote ) Không một phương pháp chôn lấp nào hoàn hảo cho tất cả các địa điểm bãi chôn lấp và không nhất thiết là chỉ có một phương pháp là tốt nhất đối với bất kỳ một bãi chôn lấp nhất định nào đó. Sự lựa chọn một phương […]

27 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu