ảnh hưởng của sa mạc hóa

Đất đai đang bị sa mạc hóa

5 / 5 ( 2 votes ) Hiện nay khi môi trường đang bị suy thoái thì hiện tượng sa mạc hóa cũng đang ngày càng gia tăng dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho môi trường đồng thời cũng tác động đến đời sống con người. Môt trong những hậu quả của suy thoái […]

2 December, 2016 Posted in Biến đổi khí hậu