Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển phục vụ công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

5 / 5 ( 1 vote ) Vũ Trường Sơn, ThS. Lê Thành Chung, ThS. Trịnh Thanh Trung, ThS. Nguyễn Hữu Tới, ThS. Lê Phú Cường Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tóm tắt Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên nước, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Hoàn thiện khung chính sách khuyến khích phát triển tín dụng xanh

5 / 5 ( 1 vote ) ThS. Phạm Xuân Hòe – PVT  và  Nhóm nghiên cứu Viện Chiến lược Ngân hàng Thuật ngữ “Tăng trưởng xanh” (Green Growth)được đưa ra và là hướng tiếp cận mớitrong tăng trưởng kinh tếcủa nhiều nước trên thế giới kể từ cuối thế kỷ XX. Tăng trưởng xanh […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Kinh tế môi trường, Quản lý tài nguyên, Văn bản tài liệu

Vai trò của khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Duy Hùng, Vũ Hồng Diệp Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Khoa học và công nghệ trong thời đại ngày nay có vai trò to lớn trong việc hình thành nền “kinh tế tri thức”, phát triển hàm lượng trí tuệ […]

29 October, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Tin trong nước, Tin tức môi trường