canh tác bền vững

Các lợi ích chính của cây phân xanh trong trồng rau hữu cơ

3.3 / 5 ( 3 votes ) Các cây phân xanh được trồng đặc biệt để hòa hợp vào đất làm tăng cường sức khỏe (độ tốt) của đất. Các cây phân xanh đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất rau. Các lợi ích chính của cây phân xanh là: • Duy trì và […]

23 March, 2017 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh, Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về canh tác đất dốc

5 / 5 ( 1 vote ) Điều tra, phỏng vấn lần 1: Chọn đất: Ông/bà dựa vào tiêu chí gì để phân loại đất tốt, đất xấu? Đất có màu gì? Đặc điểm của đất: cứng, dẻo, tơi xốp… thế nào? Độ dày của tầng đất là bao nhiêu mét? Đất mà ông/bà đang […]

26 October, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tài nguyên rừng, Tài nguyên sinh học, Tài nguyên đất, Tri thức bản địa, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững