canh tác nông nghiệp

Các lợi ích chính của cây phân xanh trong trồng rau hữu cơ

3.3 / 5 ( 3 votes ) Các cây phân xanh được trồng đặc biệt để hòa hợp vào đất làm tăng cường sức khỏe (độ tốt) của đất. Các cây phân xanh đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất rau. Các lợi ích chính của cây phân xanh là: • Duy trì và […]

23 March, 2017 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh, Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Mô hình SALT cho canh tác nông nghiệp trên đất dốc

5 / 5 ( 1 vote ) Kỹ thuật canh tác nông nghiệp trên đất dốc (SALT) là hệ sinh thái canh tác nhằm sử dụng đất dốc được bền vững đã được Trung tâm đời sống nông thôn Minđanao (Philipin) tổng kết, hoàn thiện và phát triển từ năm 1970, đã có một số […]

1 August, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất