công nghệ không đốt

Quy trình vận hành quá trình ủ sinh học xử lý rác thải

3.4 / 5 ( 5 votes ) Vận hành an toàn và bảo đảm sức khỏe cho công nhân là ưu tiên hàng đầu. Công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động và đồng phục khi làm việc với rác. Bước 1: Phân loại rác Chất lượng compost phụ thuộc vào chất lượng […]

15 March, 2017 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Các công nghệ không đốt áp dụng xử lý Chất thải rắn y tế lây nhiễm

5 / 5 ( 1 vote ) Hiện nay, trên thế giới có nhiều loại công nghệ không đốt được áp dụng để xử lý CTRYTLN và được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu dựa trên các quá trình cơ bản được sử dụng để khử trùng CTRYT thì các công […]

14 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Chưa được phân loại, Công nghệ môi trường