đánh giá tác động môi tường chiến lược

Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

5 / 5 ( 3 votes ) Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường I. MỞ ĐẦU Tài nguyên và môi trường là những yếu tố đầu vào của mọi nền kinh tế, mọi quá trình phát triển. Các diễn biến bất lợi về môi trường, […]

7 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường