đô thi sinh thai

Khu công nghiệp sinh thái

5 / 5 ( 3 votes ) TRẦN THỊ MỸ DIỆU NGUYỄN TRUNG VIỆT Đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh GIỚI THIỆU CHUNG Trải qua nhiều năm nghięn cứu và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, các nhà khoa học Việt Nam đã nhận ra rằng chúng ta đang xử […]

19 August, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn