ĐTM nhà máy thép

Đánh giá tác động môi trường nhà máy luyện và cán thép

3 / 5 ( 2 votes ) 1. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng của dự án 1.1. Các tác động do giải phóng mặt bằng Giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án là giai đoạn gây tác động lớn đến môi trường khu vực. Tuy nhiên, […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành