kỹ thuật chăm sóc chè

Kỹ thuật chăm sóc chè của người dân xã La Bằng

a. Phòng trừ cỏ dại Chè là cây lâu năm, đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài, xung quanh gốc chè phải thường xuyên sạch cỏ dại để cây chè không bị lấn át và cạnh tranh dinh dưỡng. Thông qua việc xới cỏ làm thông thoáng, tăng lượng oxy trong đất tạo điều […]

9 January, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Tri thức bản địa