lọc sinh học

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Các công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Nói chung, bốn nhóm công nghệ xử lý sinh học nước thải bệnh viện đang được áp dụng ở nước ta, đó là công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt, công nghệ bùn hoạt tính, công nghệ lọc […]

27 February, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Lọc sinh học sử dụng vi khuẩn oxy hóa sắt và mangan (IRB-iron related bacteria)

5 / 5 ( 6 votes ) Trong nước ngầm nhiễm asen, thường đồng thời cũng nhiễm sắt(II), mangan(II). Ngoại trừ các nguồn ô nhiễm mang tính nhân tạo, dạng As tồn tại phổ biến trong nước ngầm là As(III) và As(V). Nhưng dạng As(III) thường phổ biến hơn trong các nguồn nước ngầm thiếu […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn xử lý Asen trong nước ô nhiễm bằng quá trình lọc sinh học

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Dụng cụ – Máy hấp thụ nguyên tử AAS – 6800 (Shimadzu, Japan). – Máy khuấy điều chỉnh được tốc độ Jar test JLT6 – Ý. – Kit thử asen: Arsen – Test (Merck, Đức). – Máy đo pH, DO, ORP, EC . – Các bình tam […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp