lớp che phủ bãi rác

Hướng dẫn xây xây dựng lớp che phủ hàng ngày, trung gian, và cuối cùng ô chôn lấp rác

5 / 5 ( 2 votes ) Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hiện đại bao gồm các hệ thống che phủ phủ kín trên rác thải để kiểm soát các vấn đề khó chịu do chôn lấp gây ra, để bảo vệ môi trường, và để bảo vệ sức khoẻ, an toàn của […]

27 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu