ô nhiễm môi trường và bụi

Bụi vẫn là tác nhân ô nhiễm chủ yếu

5 / 5 ( 1 vote )   Theo như nghiên cứu của các chuyên gia về môi trường kết luận lại rằng ụi chính là tác nhân chính gây nên ô nhiễm không khí. Thực tế cho thấy chỉ có bụi bẩn mới gây nên hiện tượng không khí mù mịt không chỉ làm […]

9 December, 2016 Posted in Khí thải