phân lập vi khuẩn

Hướng dẫn xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

5 / 5 ( 1 vote ) XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ I. Ý NGHĨA VỆ SINH – Trong các nguồn nước thường có VK hiếu khí (VKHK). – Tổng số VK hiếu khí bao gồm cả VK gây bệnh và VK không gây bệnh. – Xét nghiệm tìm tổng số VK […]

7 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn pha môi trường để phân lập Vi sinh vật

5 / 5 ( 6 votes ) MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG I. KHÁI NIỆM CHUNG – Để phân lập, nuôi cấy và bảo quản VSV, người ta sử dụng môi trường dinh dưỡng (MTDD) đặc hay lỏng. MTDD không những phải chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết đối với hoạt động sống […]

7 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Đặc tính một số môi trường phân lập và chuẩn đoán vi khuẩn gây bệnh

3.5 / 5 ( 6 votes ) Trong phòng thí nghiệm y tế, để phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh cần phải sử dụng đến nhiều loại môi trường nuôi cấy và hoá chất thích hợp cho một số thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm sinh hoá. Bên cạnh đó, việc […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường