Phân loại rác thải

Chúng ta đã biết cách phân loại rác thải chưa?

4 / 5 ( 3 votes ) Cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, bùng nổ dân số ngày càng nhanh thì vấn đề rác thải lại ngày càng trở lên nóng hơn bao giờ hết. Ngày xưa khi con người mới chỉ còn là một con số nhỏ thì lượng […]

12 December, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại

Phân tích kinh tế về giảm lượng phát thải

5 / 5 ( 1 vote ) 1- Chi phí giảm thải. Chi phí giảm chất thải là khoản tiền phải bỏ ra để giảm lượng chất phát thải vào môi trường tự nhiên hoặc hạ thấp mật độ chất thải trong môi trường xung quanh. Thí dụ, có một nhà máy giấy xây dựng […]

23 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

5 / 5 ( 1 vote ) Tổ chức thu gom, xử lý rác thải: + Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được chia thành 2 loại: rác hữu cơ (rau cỏ, thức ăn hỏng, vỏ trái cây…) và vô cơ (thuỷ tinh, túi nilon, đất đá …), đựng trong các túi ni […]

7 April, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Giải pháp phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt

4.3 / 5 ( 6 votes ) 1. Giải pháp phân loại rác thải sinh hoạt Trình độ nhận thức của người dân tại KVNC chưa cao, họ chưa phân biệt được rác hữu cơ, rác vô cơ và cũng chưa tiến hành phân loại chúng. Đề tài đề xuất giải pháp phân loại CTRSH […]

9 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường