Phân tich NO2

Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

5 / 5 ( 2 votes ) I. Nguyên tắc: Phương pháp so màu dựa trên phản ứng của axit Nitơ (HNO2) với thuốc thử Griess-Ilesvay cho một hợp chất màu hồng. Khí NO2 được hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau đó thêm CH3COOH để chuyển thành HNO2 theo phản ứng: Axit Nitơrơ tác […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường