phương pháp màng

Các phương pháp xử lý asen trong nước và nước thải

5 / 5 ( 1 vote ) Từ sau thảm họa nhiễm độc asen trên diện rộng ở Bangladesh và Tây Bengal thì rất nhiều hội nghị về asen được tổ chức, các hoạt động thống kê, quan trắc, nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra phương pháp xử lý ô nhiễm asen khả thi […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi

5 / 5 ( 1 vote ) 1 Kĩ thuật yếm khí Nước thải chăn nuôi thuộc loại giàu SS, COD, N, P, vì vậy để xử lý nước thải chăn nuôi kĩ thuật yếm khí luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Cũng như các quá trình sinh học khác, quá trình xử lý […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp