sắt Đa Hội

Ảnh hưởng của làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

5 / 5 ( 1 vote ) Chất thải trong hoạt động sản xuất của các làng nghề đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sức khoẻ của người sản xuất, dân cư làng nghề và một số khu vực xung quanh. Theo kết quả thống kê cho thấy, tỷ […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Quan trắc môi trường