Tác động môi trường khai thác đá vôi

Tác động môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi

4.3 / 5 ( 13 votes ) 1. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Khai thác đá là một trong những hoạt động sản xuất có tác động tiêu cực tới môi trường trong đó quan trọng nhất là cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái khu vực. Các giai đoạn phát triển của dự án có […]

4 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành