Tác động môi trường từ khai thác khoáng sản

Chung tay bảo vệ động thực vật hoang dã

3.7 / 5 ( 3 votes ) Theo báo cáo công bố vào ngày 2-7 năm 2009, hiệp hội quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đã cho biết trong năm thế kỉ qua, đã có tới 860 loài động thực vật hoang dã bị tuyệt chủng. Bên cạnh đó cũng có khoảng 17000 loài […]

30 November, 2016 Posted in Giáo dục môi trường, Sinh thái & giáo dục

Tác động từ hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường

3.3 / 5 ( 53 votes ) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ đã và đang ngày càng chiếm vị trí quan […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành