ủ phân

Quy trình vận hành quá trình ủ sinh học xử lý rác thải

3.4 / 5 ( 5 votes ) Vận hành an toàn và bảo đảm sức khỏe cho công nhân là ưu tiên hàng đầu. Công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động và đồng phục khi làm việc với rác. Bước 1: Phân loại rác Chất lượng compost phụ thuộc vào chất lượng […]

15 March, 2017 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

5 / 5 ( 1 vote ) Tổ chức thu gom, xử lý rác thải: + Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được chia thành 2 loại: rác hữu cơ (rau cỏ, thức ăn hỏng, vỏ trái cây…) và vô cơ (thuỷ tinh, túi nilon, đất đá …), đựng trong các túi ni […]

7 April, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường