Xã hội hóa

Mô hình bảo vệ môi trường cộng đồng ở Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Cơ sở lý luận về xã hội hoá bảo vệ môi trường Các hoạt động phát triển thường có tính gián đoạn tương đối, còn môi trường tự nhiên bao giờ cũng mang tính liên tục tuyệt đối trong không gian và thời gian. Những vấn đề […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu