xử lý chất thải nông thôn

Hướng dẫn tận dụng rơm rạ làm phân bón tại ruộng

5 / 5 ( 1 vote ) Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, 70% dân số làm nông nghiệp và lúa là cây trồng chính, do vậy lượng rơm rạ sau thu hoạch rất lớn, ước khoảng gần 46 triệu tấn/năm. Lượng rơm rạ dư thừa được nông dân xử lý bằng biện […]

22 August, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường