xử lý nước rỉ rác bằng ozon

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ Môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Văn Hữu Tập Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………………. TÓM TẮT Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xử lý nước rỉ rác sau quá trình ozon hóa bằng quá trình […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp