xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học

5 / 5 ( 7 votes ) Thuyết minh quy trình công nghệ: Nước thải đươc gom về hồ Biogas, tại dây quá trình lên men kị khí diễn ra, các vi sinh vật kị khí sử dụng hàm lượng hữu cơ dồi dào trong nước thải để sinh trưởng và phát triển, sản phẩm […]

24 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp