xử lý nước thải

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học

5 / 5 ( 7 votes ) Thuyết minh quy trình công nghệ: Nước thải đươc gom về hồ Biogas, tại dây quá trình lên men kị khí diễn ra, các vi sinh vật kị khí sử dụng hàm lượng hữu cơ dồi dào trong nước thải để sinh trưởng và phát triển, sản phẩm […]

24 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị tại Việt Nam-đề xuất và khuyến nghị

5 / 5 ( 1 vote ) 1) GS TS Trần Hiếu Nhuệ, 2) TS Trần Thị Hiền Hoa 1)Viện Kỹ Thuật Nước và Công nghệ Môi trường 2)Bộ môn Cấp Thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng TÓM TẮT Hiện nay, Việt Nam đang triển khai xây dựng các […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Quản lý tổng hợp về khôi phục làm sống lại các ao, hồ, kênh, mương, sông bị ô nhiễm suy thoái

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Ngọc Lý Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) VUSTA I. GIỚI THIỆU Ô nhiễm sông rạch kênh mương nhỏ (kênh mương rạch sông dưới 10 km) và các ao hồ nhỏ đô thị, nông thôn là một thách thức mang tính […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu