Category: Bài giảng – giáo trình

 • Các kỹ thuật ủ sinh học xử lý rác thải hữu cơ hiệu quả cao

  Các kỹ thuật ủ sinh học xử lý rác thải hữu cơ hiệu quả cao

  Phương pháp ủ phân theo luống dài Dạng đánh luống cấp khí tự nhiên là quá trình ủ phân trong đó chất thải rắn được sắp xếp theo các luống dài, hẹp và được đảo trộn theo một chu kỳ nhất định nhằm cấp khí cho luống ủ. Các luống ủ có chiều cao thay…

 • Quy trình vận hành quá trình ủ sinh học xử lý rác thải

  Quy trình vận hành quá trình ủ sinh học xử lý rác thải

  Vận hành an toàn và bảo đảm sức khỏe cho công nhân là ưu tiên hàng đầu. Công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động và đồng phục khi làm việc với rác. Bước 1: Phân loại rác Chất lượng compost phụ thuộc vào chất lượng rác ban đầu. Vì thế khâu phân…

 • Cơ chế oxi hóa các chất hữu cơ của ozone

  Cơ chế oxi hóa các chất hữu cơ của ozone

  Ozon (O3) là một tác nhân oxi hoá mạnh với thế oxi hoá là 2,07V [44], ozon có thể xảy ra phản ứng oxi hoá với nhiều chất hữu cơ, các chất vô cơ trong nước, có thể làm sạch nước thải khỏi phenol, sản phẩm dầu mỏ, H2S, các hợp chất của asen, chất…

 • Hấp phụ trong xử lý nước và nước thải

  Hấp phụ trong xử lý nước và nước thải

  Hấp phụ là quá trình hút các phân tử khí, hơi hoặc các phân tử, ion của chất tan lên bề mặt phân chia pha. Bề mặt chia pha có thể là lỏng – rắn, khí – lỏng, khí – rắn. Chất mà trên bề mặt của nó có sự hấp phụ xảy ra gọi…

 • Xử lý khí thải bãi rác

  Xử lý khí thải bãi rác

  1. Nguồn gốc hình thành khí thải bãi chôn lấp Khí bãi chôn lấp (thường được gọi là khí “biogas” hay khí sinh học) là một trong nhiều sản phẩm được sinh ra từ quá trình phân hủy sinh học các thành phần hữu cơ trong chất thải bãi chôn lấp. Tại thời điểm chất…

 • Hướng dẫn vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn

  Hướng dẫn vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn

  Có ba quy trình vận hành cơ bản, mỗi quy trình có thể thay đổi phụ thuộc vào hai phương pháp chôn lấp cơ bản (phương pháp đào rãnh và phương pháp trải trên bề mặt), đó là: 1) chuẩn bị nơi chôn lấp, 2) xe vận chuyển rác đến và đổ rác xuống, 3)…

 • Hướng dẫn xây xây dựng lớp che phủ hàng ngày, trung gian, và cuối cùng ô chôn lấp rác

  Hướng dẫn xây xây dựng lớp che phủ hàng ngày, trung gian, và cuối cùng ô chôn lấp rác

  Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hiện đại bao gồm các hệ thống che phủ phủ kín trên rác thải để kiểm soát các vấn đề khó chịu do chôn lấp gây ra, để bảo vệ môi trường, và để bảo vệ sức khoẻ, an toàn của công nhân và của cộng đồng. Phụ…

 • Hướng dẫn thiết kế xây dựng ô chôn lấp rác

  Hướng dẫn thiết kế xây dựng ô chôn lấp rác

  Không một phương pháp chôn lấp nào hoàn hảo cho tất cả các địa điểm bãi chôn lấp và không nhất thiết là chỉ có một phương pháp là tốt nhất đối với bất kỳ một bãi chôn lấp nhất định nào đó. Sự lựa chọn một phương pháp chôn lấp phụ thuộc vào điều…

 • Hướng dẫn lựa chọn vị trí bãi chôn lấp

  Hướng dẫn lựa chọn vị trí bãi chôn lấp

  1. Diện tích và thời gian sử dụng bãi chôn lấp Diện tích và thời gian sử dụng có ích là những nhân tố đầu tiên để lựa chọn vị trí cho BCL. Những nhân tố này được quyết định theo những thông số sau: độ sâu BCL; khối lượng, tốc độ đưa rác đến…

 • Quản lý hoá chất trong sản xuất và sản phẩm tiêu thụ

  Quản lý hoá chất trong sản xuất và sản phẩm tiêu thụ

  a. Những yêu cầu pháp lý trong quản lý  sản xuất hoá chất và tiếp xúc với hoá chất Quản lý hoá chất ở nơi làm việc và trong sản phẩm tiêu thụ là đảm bảo an toàn “ một cách hợp lý ” cho công nhân trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng.…