Tag: chất xúc tác

  • Tách carbon dioxide bằng vật liệu xúc tác mới có chi phí thấp

    Tách carbon dioxide bằng vật liệu xúc tác mới có chi phí thấp

      Một phương pháp mới đầy hứa hẹn cho tương lai của năng lượng sạch là lưu giữ nó dưới dạng nhiên liệu các-bon dựa trên các nguồn tái tạo, có hiệu quả cho phép sử dụng nhiên liệu lỏng như xăng. Bước đầu tiên là việc điện phân carbon dioxide vào ôxy và carbon monoxide.…