Tag: hạn chế của ISO

  • Những hạn chế của các tiêu chuẩn ISO 14000

    Những hạn chế của các tiêu chuẩn ISO 14000

    Mặc dù các tiêu chuẩn của hệ thống môi trờng và cấp nhãn hiệu môi trờng ISO có thể hoà hợp các tiêu chuẩn đơn phơng khác nhau, song chúng không giải quyết đợc tất cả các vấn đề mà các nớc đang phát triển đang gặp phải. Các chi phí cho việc tuân thủ…