Tag: phân tích độ kiềm

  • Hướng dẫn xác định độ kiềm trong nước

    Hướng dẫn xác định độ kiềm trong nước

    Nguyên tắc: Để xác định độ kiềm tổng của mẫu ta dùng dung dịch chuẩn axit HCl để chuẩn độ. Lượng dung dịch chuẩn HCl tiêu thụ để đưa dung dịch mẫu đạt tới pH=8,3- gọi là độ kiềm tự do còn đạt tới pH = 4.5 – gọi là độ kiềm toàn phần. Độ…