Tag: rác thải

 • Rác thải sinh hoạt đi về đâu?

  Rác thải sinh hoạt đi về đâu?

  Con người một thực thể sống có ý thức. Những gì sử dụng được thì họ giữ lại để sư dụng tiếp những gì không cần thiết họ sẽ bỏ đi nhưng vấn đề lại là việc bỏ đi. Thế những thứ bỏ đi ấy nó sẽ đi về đâu? Câu hỏi to đùng nhưng…

 • Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

  Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

  Tổ chức thu gom, xử lý rác thải: + Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được chia thành 2 loại: rác hữu cơ (rau cỏ, thức ăn hỏng, vỏ trái cây…) và vô cơ (thuỷ tinh, túi nilon, đất đá …), đựng trong các túi ni lông có màu khác nhau. + Rác thải…

 • Hình thức thu gom vận chuyển chất thải rắn

  Hình thức thu gom vận chuyển chất thải rắn

  1. C ÁC H ÌNH THỨC THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 1.1. Hình thức thu gom tại nhà Hình thức này chỉ được áp dụng cho loại chất thải sinh hoạt hộ gia đình. Công nhân thu gom rác đi đến từng hộ, dọc các đường phố lớn, khu tập thể và…