Tag: thiêu đốt

  • Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốt

    Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốt

    3.1.GIỚI THIỆU CHUNG Thiêu đốt là quá trình xử lý chất thải ở nhiệt độ cao. Thiêu đốt ở nhiệt độ cao chất thải được xử lý triệt để, đảm bảo loại trừ các độc tính, có thể giảm thiểu thể tích rác đến 90-95% và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh. Phương…

  • Các phương pháp xử lý chất thải rắn

    Các phương pháp xử lý chất thải rắn

    Mục đích của việc xử lý chất thải là nhằm: –       Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn, –       Chuyển chất thải thành chất khác có thể sử dụng có ích, –       Làm giảm thể tích hoặc khối lượng nhằm lưu giữ được nhiều hơn, –       Lưu…