Tag: Vương quốc gia Hoàng Liên

  • Chung tay bảo vệ động thực vật hoang dã

    Chung tay bảo vệ động thực vật hoang dã

    Theo báo cáo công bố vào ngày 2-7 năm 2009, hiệp hội quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đã cho biết trong năm thế kỉ qua, đã có tới 860 loài động thực vật hoang dã bị tuyệt chủng. Bên cạnh đó cũng có khoảng 17000 loài khác cũng đang đối mặt với nguy…

  • Hướng dẫn thực tập thực tế Lào Cai – Sa Pa

    Hướng dẫn thực tập thực tế Lào Cai – Sa Pa

    Bộ môn Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phần I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TẬP Mục đích, ý nghĩa của thực tập chuyên môn      Thực tập thực tế chuyên môn là một môn học bắt buộc…