GIS và quản lý môi trường

Cơ sở lý luận phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện – nghiên cứu tại huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. NCS. Nguyễn Huy Anh Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế   TÓM TẮT Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện và kết quả nghiên cứu điển hình tại địa bàn huyện Phú Lộc, […]

26 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Một số kết quả bước đầu về chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn ở Tp.HCM thách thức và giải pháp

Người viết: Th.S Nguyễn Văn Phước Phó giám đốc Sở TNMT TP.HCM TÓM TẮT Phân loại chất thải rắn tại nguồn là một định hướng đúng nhằm giảm thiểu khối lượng chất thải lên bãi chôn lấp, giúp tận dụng giá trị chất thải thông qua hoạt động tái sử dụng, tái chế, và tái […]

10 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Vấn đề quản lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội

TS. Nguyễn Song Tùng Viện Địa lí nhân văn- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam   TÓM TẮT Bài viết này đề cập đến vấn đề phát sinh và xử lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp; hiện trạng phát sinh chất […]

9 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Vấn đề huy động nguồn lực cho quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường

Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT             Đầu tư cho bảo vệ tài nguyên và môi trường, quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường bao gồm những hoạt động đầu tư liên quan tới việc sử dụng hợp lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên […]

7 November, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường

Luật bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Dương Thanh An Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Kỳ họp thứ 7, gồm có 20 chương, 170 điều (tăng […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật

ThS. Hồ Kiên Trung Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường TS. Trần Quốc Việt Giám đốc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ Viện Môi trường nông nghiệp   I. MỞ ĐẦU Từ lâu, nhân dân ta đã sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật […]

5 November, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Khí thải

Quản lý ô nhiễm dioxin hiện nay ở Việt Nam

PGS.TS.BS.Lê Kế Sơn Từ hơn một nửa thể kỷnay, dioxin có nguồn gốc từ chất diệt cỏ do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam luôn là vấn đề được quan tâm, bàn luận, nghiên cứu, xử lý vì tính chất phức tạp và hậu quả nặng nề của nó đối với môi […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Tin trong nước, Tin tức môi trường, Văn bản tài liệu

Tình hình quản lý chất thải rắn tại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn chất thải

 Nguyễn Văn Lâm Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất I. MỞ ĐẦU Cùng với sự gia tăng dân số mạnh mẽ và sự hình thành, phát triển vượt bậc của các ngành nghề sản xuất trong thời gian qua, một mặt  thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường

I.ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội gắn với coi trọng bảo vệ, cải thiện môi trường và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo […]

2 November, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường

Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn

  GS.TS.NGND Đặng Kim Chi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam I. MỞ ĐẦU             Với tổng diện tích tương đương khoảng 80% diện tích toàn quốc và là nơi sinh sống của khoảng  67 % dân số cả nước, nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu