Giới thiệu Doanh nghiệp

Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT 1. Giới thiệu chung Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập từ năm 2002, trên cơ sở sát nhập Bộ môn Địa lý và Bộ môn Khoa học Môi trường thuộc Trường Đại […]

29 October, 2015 Posted in Giới thiệu Doanh nghiệp, Khác

Khoa môi trường ĐHKH Tự Nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề tuyển sinh: Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Tốt nghiệp Đại học Khoa môi trường có thể làm việc gì: Làm giáo viên giảng viên, nghiên cứu viên Ngành Môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, giáo viên phổ thông dạy các môn học có liên quan […]

29 October, 2015 Posted in Giới thiệu Doanh nghiệp, Khác