Sản phẩm Xanh

Máy Khuấy Chìm là gì? Sử dụng Khuấy Trộn trong Xử lý Môi Trường

Máy Khuấy Chìm là gì? Máy khuấy trộn chìm được sử dụng trong Xử lý môi trường xử lý nước thải như thế nào? Submersible Mixer Máy Khuấy Chìm hay còn được gọi là máy Khuấy Trộn Chìm là một trong những loại máy chuyên dụng trong xử lý môi trường, máy khuấy không thể […]

4 December, 2017 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh

MICROBE LIFT: Chế phẩm Vi sinh Vật Xử lý Môi Trường

CHẾ PHẨM SINH HỌC – MICROBE LIFT Ứng dụng Vi sinh vật trong xử lý môi trường ngày càng được phát triển một cách rộng rãi, Chế phẩm Vi sinh vật xử lý môi trường Microble Lift 100% trực tiếp từ Mỹ Công ty Đất Hợp khẳng định chất lượng sản phẩm, củng cố niềm […]

4 June, 2017 Posted in Sản phẩm Xanh

Các lợi ích chính của cây phân xanh trong trồng rau hữu cơ

Các cây phân xanh được trồng đặc biệt để hòa hợp vào đất làm tăng cường sức khỏe (độ tốt) của đất. Các cây phân xanh đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất rau. Các lợi ích chính của cây phân xanh là: • Duy trì và cải thiện cơ cấu đất cho loại […]

23 March, 2017 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh, Sinh thái & giáo dục, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Healthee – Sản phẩm ý tưởng Xanh cho sức khỏe cộng đồng

Healthee là một cực kỳ thông minh về Y tế, một bác sỹ Ngay trong LÒNG BÀN TAY BẠN và luôn bên bạn. Nó là một phần mềm cực kỳ thông minh được phát triển chạy trên hệ điều hành Android, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị thông minh nào có chạy […]

3 November, 2015 Posted in Khác, Sản phẩm Xanh, Ý tưởng Xanh