amoni

Công nghệ ưu việt xử lý amoni trong nước và nước thải

5 / 5 ( 2 votes ) Amoni được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất như  trong sản xuất phân bón, chất dẻo và chất nổ. Hậu quả là, một lượng lớn nước thải có chứa amoni được thải vào môi trường nước và nhiều ngành công nghiệp hiện cần phải có hệ […]

5 November, 2016 Posted in Chưa được phân loại, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp